Ürün geliştirme ve inovasyon ekipleri nasıl oluşturulmalı?

Çoğumuzun bildiği gibi ürün geliştirme ve inovasyon ekiplerinin doğru kurulması, yenilikçi ve başarılı fikirlerin geliştirilmesinin en önemli koşullarından birisidir.


Ama ne yazık ki yine çoğumuzun bildiği gibi bu ekipler genelde doğru kurulamaz. Çünkü en çok yapılan hatalardan biri olan, sadece Ar-Ge ve ya stratejik planlama bölümleri gibi bölümlerde çalışan mühendislerden, yazılımcılardan oluşan, yani daha çok teknik olarak donanımlı insanların bu süreçlere katılması gerektiğine dair genel bir eğilim vardır.


Yine çoğu zaman yaş ve kıdem olarak büyük kişileri sürece daha çok dahil etmek, sadece çok yaratıcı olduğuna inanılan kişileri inovasyon ekiplerine almaya çalışmak gibi yanlış kurumsal alışkanlıklar oluşmuştur.


Bu şekilde oluşturulan ekipler sizlere de tanıdık geldi mi?


Halbuki doğru ekipler kurabilmek için;

  • Farklı yaş, farklı kıdem, farklı deneyim düzeyi gözetilmelidir.

  • Farklı departmanlardan katılımcılar çağrılmalıdır.

  • Müşteri bilgisi ve profesyonel uzmanlık alanları farklı kişiler ekibe dahil edilmelidir.

  • Yaratıcı kişiler kadar, daha korumacı ya da risk odaklı kişiler de sürece dahil edilerek olası engel ve risklerin de sağlıklı bir şekilde düşünülmesi sağlanmalıdır.


Böylece çok farklı perspektiflerden ürünleştirme ve inovasyon sürecine bakma şansımız olur.

Ve bunun sonucu olarak da müşterilerimizin gerçekten ilgilendiği ürünleri tasarlama ihtimalini güçlendirmiş oluruz.


Kitap Önerisi; (İş Modeli Üretimi _ Alexander Osterwalder, Yves Pigneur)

11 views0 comments