Growing Broke

"Growing Broke" terimi, satışlar arttığı halde neden nakit sıkıntısı yaşıyoruz? sorusunun cevabı olabilir.


Firmaların yarıdan fazlasının, büyüme sürecinde bu problemi yaşadığını biliyor muydunuz?

Bu durumun en önemli sebeplerinden birisi, birim satış başına elde edilen brüt karın, bu satışı yapmak için ihtiyaç duyulan işletme sermayesinden düşük olmasıdır. Yani her 1TL ek satıştan elde edilen brüt kar 32 kuruş olsun. Ve bu satışı yapmak için 44 kuruş işletme sermayesi (likit sermaye) ihtiyacınız var ise her yeni satış için ek 12 kuruş likit ihtiyacı oluşacaktır.Bütçe yaparken bu rakamlar doğru hesaplanmadığında, büyümek için sürekli yeni iş alarak satış yapmanın iyi olduğu inancı ile bir çok firma nakit sıkıntısına düşebilmektedir. Ve böylece yaptıkları her ek satış onları nakit açışından geriye doğru götürmektedir.

1 view0 comments