İnovasyon kültürü yaratmak için neden ezber bozan bir CEO gerekir?


"İşler çığırından çıkınca, deliyi CEO yaparlar."


Aslında Jim Collins'in "Mükemmeli Seçmek" kitabında bahsi geçen Hunter S. Thompson'un bu ünlü sözü durumu açıklıyor.


İşerin çığrından çıktığı, hızla değişen teknoloji güdümlü dünya da ezber bozan, farklı düşünebilen, mevcut olana meydan okuyan liderler, şirketlerini bu büyük dalganın üzerine çıkartabilecekler.


İnovasyon konusunda başarı elde eden şirketlere baktığımızda sadece ürün ya da hizmetlerinde değil iş modellerinde, iş yapma süreçlerinde, organizasyon yapılarında ve daha birçok farklı alanda köklü değişiklikler yaptıklarını görüyoruz.


Bu adımların atılabilmesi için CEO'larının önderliği gerekli.


Ürün dışında farklı alanlarda inovasyon fikirleri için Doblin Model'i 10 farklı perspektif sunuyor;


1. Kar modeli inovasyonu

2. Network Odaklı İnovasyon

3. Yapısal İnovasyon

4. Süreç İnovasyonu

5. Ürün performansı inovasyonu

6. Ürün sistemi inovasyonu

7. Hizmet İnovasyonu

8. Dağıtım Kanalları İnovasyonu

9. Marka İnovasyonu

10. Müşteri bağlılı inovasyonu


Detaylı Okumak İçin; (Larry Keeley, İnovasyonun On Tipi)

11 views0 comments